Vés al contingut

Responsable: Isabel Pardillo Muñoz

Fites més destacades durant el 2021-2022

  • Centralització de tota l’oferta de formació permanent adreçada al PDI del campus Manresa de la UVic-UCC.  
  • Impartició d’un global de 16 accions formatives adreçades al PDI, amb un total de 226 inscripcions i una mitjana de satisfacció d’un 81 %. Totes aquestes accions ofertes condueixen a l'obtenció d'un certificat d’assistència i/o superació que admet una valoració en els processos d’acreditació del PDI per part tant de l'AQU com de l'ANECA. 
  • Posada en marxa del cus anomenat La docència a UManresa. Bases per a la planificació i el desenvolupament de la docència universitària, curs de 30 hores de durada adreçat tant a tot el PDI de nova contractació, com també a tot aquell professorat que vulgui actualitzar els seus coneixements pedagògics a nivell de metodologia, avaluació i/o planificació docent, ja sigui professorat contractat o col·laborador.   
  • Participació en el desplegament del primer curs del grau en Podologia semipresencial.  
  • Participació en la conceptualització del Màster Universitari en Salut i Comunitat (MUSC), a oferir a partir del curs acadèmic 2022-2023 sota la modalitat no presencial.  
  • Gestió i coordinació de la producció institucional d’un total de 18 recursos d’aprenentatge per donar suport i afavorir el procés formatiu de l’estudiantat de titulacions de grau i/o màsters oficials. 
  • Posada en marxa d’una primera Sessió de presentació de bones pràctiques docents amb l’objectiu de trobar moments per compartir experiències docents que afavoreixin la formació permanent del professorat i estimulin el coneixement explícit de les diverses pràctiques didàctiques portades a terme en el context dels diversos estudis del campus Manresa de la UVic-UCC, promovent així la interacció entre el professorat d’uns i altres estudis.