Vés al contingut

Directora: Teresa Solé Torra

Coordinadora del Servei de Fisioteràpia: Olga Borao
Coordinador del Servei de Podologia: Xavier Ruiz
Coordinadora del Servei de Logopèdia: Ester Rodríguez León

 

Actes assistencials per especialitats

Servei de Logopèdia 7.963
Servei de Podologia 6.803
Servei de Fisioteràpia 2.421
Servei de Psicologia 98
Servei de Dietètica i Nutrició 48
Total 17.333

Fites més destacades durant el 2021-2022:

  • Represa i adaptació constant de l'activitat assistencial a la situació de pandèmia.
  • Represa del Programa de detecció precoç de problemes de salut en escolar, amb nou qüestionari d'hàbits (Desk Mini).
  • Desplegament i difusió de la nova modalitat de logopèdia, sota el concepte ARANS Social.
  • Represa de la prestació de serveis de podologia i logopèdia a les residències de l'entorn.
  • Formació, creació i lideratge del Pla de protecció a la infància de la FUB.