Vés al contingut

Responsable: Toni Prada

Fites més destacades durant el 2021-2022

  • Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'edifici FUB2 per subministrar energia a la FUB2 i la FUB3.
  • Adaptació del pàrquing soterrani de la CU+.
  • Instal·lació d’un dipòsit de 4.000 litres per a la gestió del clima a l’edifici FUB1, així com la substitució de canonades generals i refer totes les conduccions del clima de l'edifici FUB1 i substitució per uns nous tubs atenent l’estat en el qual es trobaven els conductes originals. 
  • Adequació dels despatxos de PDI i PAS d’acord amb les contínues i canviants necessitats. 
  • Construcció de l’edifici FuB4 per acollir els estudis d'Educació, el CIFE i la llar d'infants Upetita.
  • Reordenació dels espais exteriors del campus amb la construcció de dues noves escales amb sortida a vials de la ciutat, així com l’increment de la zona ajardinada.
  • Gestió i compra de mobiliari per a despatxos i aules al nou edifici.
  • Col·locació de panys elèctrics a les aules FUB2, deixant així totes les aules del Campus amb aquest tipus d’instal·lació.
  • Execució de les obres d’adequació de FUB2, tot constituint un nou espai de simulació, coworking i adequació de dues noves aules als espais que anteriorment ocupava la UOC.