Vés al contingut

Responsable: Betlem Muñoz Gómez-Quintero

Fites més destacades durant el 2021-2022

  • Mesura interna de flexibilitat per al PDI. Durant el curs 2021-2022, l'Àrea de Gestió de Persones ha promogut la implementació i consolidació de noves maneres de treball. L’aposta per aquesta mesura s’emmarca dins del compromís i la consciència de la institució per promoure els beneficis d’una organització més flexible i una distribució òptima del temps de treball. En aquesta línia, s’ha ofert al col·lectiu PDI la possibilitat d’acollir-se a la mesura voluntàriament, permetent flexibilitzar un percentatge de la jornada horària amb l’opció de combinar-ho amb treball en remot.
  • Per tal de garantir l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte i no discriminació en matèria retributiva entre dones i homes, Gestió de Persones ha integrat en el III Pla d’igualtat el resultat de l’auditoria retributiva i el registre salarial com a base de transparència retributiva que aplica als diferents aspectes que determinen la retribució de les persones treballadores i sobre els seus diferents elements, amb la qual cosa es permet obtenir informació suficient i significativa sobre el valor atribuït a aquesta remuneració. L’informe de l’auditoria s'ha elaborat a través dels instruments regulats: els registres retributius, l'auditoria retributiva i el sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional derivada dels convenis laborals d'aplicació, permetent en cas de biaix, l’adopció de mesures correctores.
  • Juntament amb el departament d’Infraestructures, Gestió de Persones ha actualitzat el Pla d’autoprotecció com a document tècnic on s’identifiquen els riscos que poden generar una emergència i els protocols d’actuació a seguir. Determina les mesures preventives i d’actuació tenint en compte que les instal·lacions del Campus UManresa han experimentat un canvi substancial en els darrers mesos i denomina les persones que han d’assumir determinats rols davant situacions d’emergència que poguessin tenir lloc a la institució, d’acord amb la seva activitat habitual.
  • De manera col·laborativa, el Vicerectorat de Manresa i Gestió de Persones han presentat el nou Model de Nivells del PDI, que té com a propòsit contribuir al desenvolupament de la Universitat en la recerca, la docència i la gestió, i,  al mateix temps, afavorir el reconeixement d’aquestes tres facetes en el desenvolupament del PDI que la conforma. La proposta està plenament involucrada en els requisits i objectius de millora i reconeixement de la recerca, i també integra noves categories que fan més accessible l’assoliment d’acreditacions de recerca per al PDI. L’altre aspecte important rau en la rellevància que assolirà la direcció i gestió, amb la seva inclusió com a mèrit en els processos de promoció interna.