Vés al contingut

Àrea d’Innovació Docent

  • Formació. Al llarg del 2021-2022 s'han organitzat dos cursos de formació en metodologia ACC per al professorat de la Facultat de Medicina i s'ha impartit una formació als col·laboradors docents de les diferents UDT (Vic i Manresa) sobre mini-Cex i portafolis. També s'ha realitzat la 1a edició del curs de formació en simulació per al professorat de la Facultat de Medicina en coordinació amb el CISARC.
  • Comissió d'Innovació Docent de la UVic-UCC. S'ha participat en les reunions mensuals amb les altres comissions d'innovació docent de la Universitat participant en els projectes de forma conjunta. 
  • Recerca. Estan en marxa dos projectes d'innovació docent, ambdós guanyadors de les dues darreres convocatòries del programa PIRE (projectes d'innovació i recerca educativa).