Vés al contingut

Incorporació dels ODS als Graus d’Elisava

Durant aquest curs 2022-2023, s’ha continuat desplegant el format semestral de la UVic-UCC per als i les estudiants que cursen el primer i segon curs de grau. Els diversos caps de departament han continuat treballant per detectar els ODS que es poden aplicar a cada assignatura i curs, tal com ja feien anteriorment. Cada curs tracta temes generals de sostenibilitat, però progressivament es va endinsant en aspectes més profunds, vinculats també al grau de complexitat que les diverses assignatures van plantejant.

 

Adhesions a iniciatives internacionals

Elisava manté l’adhesió per quart any consecutiu a Principles for Responsible Management Education (PRME). El proper informe de treball per a PRME es lliurarà a finals del curs 2023-2024.

 

Reptes del curs 2022-23

La missió d’Elisava és preparar l’alumnat per superar els reptes econòmics, socials i ambientals als quals ens enfrontem, i dotar-lo d’eines que permetin un canvi sostenible en la societat. Tanmateix, a l’hora d’entrar en el mètode que es fa servir a les activitats docents, tot just es comencen a proposar una estratègia i un marc comuns. Durant el curs 2022-2023 es van aprovar dos projectes europeus que permetran donar suport, des d’Elisava Research, a la implementació de diferents estratègies de sostenibilitat en el dia a dia de l’escola.

El primer s’anomena Centres for Urban Resources, Reuse and Remanufacture i ja s’hi ha fet un inventari dels residus recurrents que es generen a Elisava per crear un catàleg en línia de materials secundaris disponibles. El projecte preveu continuar mantenint i ampliant aquest inventari, per incloure-hi residus disponibles amb institucions i empreses afiliades a Elisava, a més de fer activitats per integrar a la docència el material secundari disponible i dinamitzar-ne l’ús per promoure la prevenció de residus.

El segon projecte s’anomena Teach4SD i està finançat pel programa Erasmus+ Centres d’Excel·lència Vocacional. Té com a objectiu liderar el desenvolupament de les futures pràctiques d’Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS). La seva missió és integrar completament i escalar enfocaments d’EDS a institucions de formació professional i educativa (VET) i institucions d’educació superior (HEI) d’Europa, en col·laboració amb socis clau de la indústria.

Aquest projecte durarà 4 anys, i s’hi desenvoluparà material per a l’EDS, juntament amb sessions de formació docent, tant per al personal d’Elisava com per als 15 partners del projecte en 5 països diferents, i per a altres docents interessats a integrar el desenvolupament sostenible en els seus projectes educatius.

 

Objectius de futur

Aquest any té com a objectiu implementar i fer el seguiment dels projectes que han sorgit vinculats al desenvolupament sostenible a l’escola, a més de veure com s’integren de bona manera aquests projectes a les assignatures i els cursos que s’imparteixen als graus d’Elisava. A més d’aquests objectius, continuarem en contacte amb la UVic-UCC, que ja ha implementat la seva pròpia estratègia de sostenibilitat, per saber quins passos i eines els han estat més útils i identificar-ne els punts forts per valorar si els podem adoptar internament a Elisava.