Vés al contingut

El curs 2022-23 suposava la implementació del segon curs de Grau en Disseny i Innovació (GDISI) i del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (GEDI) als plans d’estudi de la UVic-UCC, com a continuació de la tasca duta a terme per tot l’equip acadèmic els últims anys. Els eixos principals han estat desenvolupar les assignatures de menció del GDISI en 15 setmanes, fet que ha permès adquirir un nou ritme i una nova dedicació als temes i projectes; això ha derivat en una experiència d’aprenentatge més pausada, tot i que igual d’intensa, i en més qualitat dels resultats. Alhora, a GEDI s’han pogut continuar desenvolupant les assignatures obligatòries amb un enfocament clar cap a les mencions, que s’adquireixen al tercer curs. 

La planificació dels tercers cursos de la UVic-UCC també ha centrat la tasca acadèmica de graus. S’ha treballat en l’optativitat, els projectes en relació amb institucions, empreses, ONG i línies de recerca, així com en la connexió entre els dos graus, amb un reforç de la transversalitat i l’escola distribuïda com a eixos fonamentals del projecte pedagògic. S’havia de planificar la mobilitat internacional, que suposava en paral·lel la revisió, l’eventual renovació i l’ampliació dels acords bilaterals i d’Erasmus. Ha estat una tasca complexa, liderada per la coordinació d’intercanvis internacionals, que ha servit per posicionar l’escola en relació amb els partners adequats i reforçar la internacionalització com a factor essencial de tots dos graus. 

Alhora, s’han desplegat els cursos tercer i quart dels graus UPF, i s’ha potenciat la relació amb el teixit local i internacional del disseny i l’enginyeria, així com la connexió amb Elisava Resarch. Els TFG han estat, novament, referència i guia del projecte acadèmic de graus. 

D’altra banda, el Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Disseny i Comunicació (MUDiC) ha reforçat la relació amb les línies de treball d’Elisava Research, especialment amb el DxCM Research Lab, i una aposta creixent per la pràctica en disseny com a eina d’anàlisi, reflexió i construcció de coneixement.
 

Fites aconseguides 

En l’àmbit internacional, s’han aconseguit més de 60 acords amb escoles i universitats d’arreu, incloent-hi institucions situades entre les vint millors escoles d’art i disseny segons els rànquings de qualitat. 

En els TFG es va generar un dossier de projectes d’iniciativa d’escola amb 32 línies de treball, sempre amb la participació d’ONG, empreses, institucions i centres de recerca. Sumats als projectes d’iniciativa personal, van suposar més de 200 projectes de gran qualitat, que van ser exposats a la segona edició del Degree Show fora d’Elisava, aquest cop a l’espai TMDC, que va aglutinar de nou la dimensió acadèmica, relacional i de celebració del moment final dels graus, incloent-hi una sèrie d’esdeveniments que van comptar amb la participació de més de 1.500 persones.   
  

Novetats 

S’ha treballat en la recuperació del Pla d’Estudis Simultanis, que havia quedat temporalment aturat durant el procés de federació amb la UVic-UCC. Així, s’han plantejat dos models: el Pla d'Estudis Simultanis (PES), al qual es pot sumar l’alumnat actual de segon curs de GDISI i GEDI, i el Pla d’Estudis Consecutius (PEC), que permetrà obtenir la doble titulació a l’alumnat ja graduat amb el pla de la UPF i que el PES no havia tingut l’oportunitat de fer. 

També es va treballar en la redacció d’un nou grau en Enginyeria i Disseny pel Benestar, un programa innovador que comptava amb el suport, tant intern com extern, del teixit local internacional de salut i benestar. No obstant això, valorades les dificultats en la redacció definitiva del pla d’estudis, es va considerar adequat donar un marge de temps per posicionar el programa amb més consistència i seguretat. 

En la primera assignació de juny dels dos graus es va obtenir, per primera vegada des del desplegament dels graus a l’espai europeu d’educació superior (EEES), una nota de tall, a conseqüència del fet que hi va haver més sol·licituds d’inscripció que no pas places disponibles.
 

Visió de futur de l’escola  

En els darrers anys, l’equip acadèmic ha plantejat uns graus universitaris com a experiència vital significativa, no només amb l’objectiu que l’alumnat es tregui un títol que el qualifiqui per a una professió, sinó com un procés amb el qual s’interactua constantment amb l’entorn i en el qual aquest entorn es construeix en conjunt. I amb una visió exploratòria del risc i la deriva, del temps perdut i dels reptes assolits. Entenent la forma, el color, la textura, la tecnologia, la llum, el material i la interacció com a elements essencials de la nostra visió del món, elements de reflexió i diàleg amb qualsevol altre camp de coneixement. Entenent el disseny i l’enginyeria com a constitutius però alhora constituents de la realitat que, amb les nostres accions, construïm dia a dia. 

S’ha apostat per la concreció de cadascun dels actes duts a terme, conscients que l’aprenentatge té moltes capes —explícites i implícites— i que s’ha de produir en els entorns, amb els mitjans i, sobretot, amb les persones que puguin aportar el màxim de sentit i diversitat a l’adquisició de coneixements i habilitats. 

És un projecte que és una constant exploració d’un mateix i de l’entorn, per promoure un qüestionament i una resignificació que ens facin ser més conscients, més humils i més justos, alhora que més capaços i sensibles envers la nostra oportunitat de generar nous punts d’accés al canvi i nous horitzons de sentit. També, sent conscients que el nostre dia a dia, el nostre pas per la terra, deixa un rastre que ens construeix i ens explica a l’univers. 

Volia donar les gràcies fermament a tots i a totes els qui han estat participant en el projecte amb motivació, energia, passió i la confiança absoluta que qualsevol nit pot sortir el sol. 


Albert Fuster Martí

Director Acadèmic de Grau