Vés al contingut
Imatge
Òrgans de govern

El fet més rellevant del curs 2022-2023 ha estat la tornada a la normalitat acadèmica després de dos anys molt durs a conseqüència de la pandèmia provocada per la covid. Aquesta normalitat ha suposat que l’activitat docent tant dels graus universitaris com dels màsters i postgraus i la resta de programes (Study Abroad, Summer School) han pogut dur-se a terme amb un 100 % de presencialitat i podent fer les activitats docents amb plenitud, pel que fa a la utilització tant dels espais com de la resta d’eines educatives. 

Tot i això, cal destacar que en els dos cursos anteriors, en plena pandèmia, i respectant els criteris normatius de les autoritats sanitàries i educatives, la presencialitat (en grups més reduïts) ha estat pràcticament total i amb uns resultats pedagògics vinculats a l’aprenentatge i a la pràctica en projectes amb empreses que s’han assolit també plenament. L’elevat nivell de compromís dels estudiants a la nova realitat, i l’esforç i encert de tot el personal d’Elisava, tant docent (PDI) com de serveis (PAS), ha estat decisiu, i ens demostra un cop més que tot el personal esdevé un actiu imprescindible per assolir l’excel·lència que és el nostre objectiu. Moltes gràcies. 

Aquests resultats positius han estat possibles gràcies a la dedicació al projecte universitari del conjunt de l’organització (alumnat, professorat i personal de serveis), i som conscients de l’esforç addicional que s’ha fet i que ara, en una situació de normalitat, és possible per la superació de circumstàncies, molt sovint, d’estrès i d’ansietat que afecten moltes persones, i Elisava no n’és cap excepció. Malgrat aquestes situacions, que ens han afectat, la resposta col·lectiva i personal ha fet que la tornada a la normalitat s’hagi produït també de manera normal i que el curs 2022-2023 hagi estat, en tots els aspectes, un curs acadèmic molt bo i amb una activitat educativa, de recerca, en projectes amb empreses, força gran. 

Els graus universitaris constitueixen el pilar bàsic d’Elisava, i els dos graus, el de Disseny i Innovació i el d’Enginyeria en Disseny Industrial, han tingut resultats molt bons tant pel que fa a la matriculació com a l’activitat acadèmica. És voluntat d’Elisava establir properament un tercer grau universitari en un altre àmbit del disseny, i de potenciar els màsters i postgraus, i la resta de formació de perfeccionament i actualització, tan necessària per als professionals com per a la societat mateixa, cada cop més exigent en aspectes on el disseny pot contribuir —i ha de fer-ho—, a la seva consecució: benestar, sostenibilitat, inclusió… En definitiva, una societat millor. 

El procés d’integració a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) continua, i la participació activa d’Elisava en els òrgans de govern de la universitat i en els projectes com és el de la fundació de recerca IRIS, és estratègica. Comptem també amb una participació important d’Elisava. Compartim valors, una manera d’entendre la universitat com a servei públic de la societat i del territori on és, però amb uns criteris de qualitat i d’excel·lència mesurables en tot allò on és present. 

En aquest sentit, a tall d’exemple, pel que fa a aquesta formació complementària a la dels graus universitaris, el curs 2022-2023 ha estat excepcional, tant pel que fa al nombre de cursos i programes, com de nombre d’estudiants. És particularment en aquest àmbit formatiu on Elisava demostra la seva competitivitat internacional: atreu percentatges molt elevats d’alumnat d’arreu del món que venen a Barcelona i que venen a Elisava a actualitzar la seva capacitació professional. 

Respecte als nous Estatuts de la Fundació Elisava, en termes de funcionament del Patronat, cal destacar que en aquest curs s’han posat en marxa la Comissió Econòmica i la Comissió Acadèmica. El que es pretén és, per una banda, implicar d’una manera més directa el Patronat en els aspectes i qüestions clau del funcionament de l’escola, cada cop més gran i més complexa, i per l’altra, fer que els patronats es focalitzin en els temes més estratègics i que el treball de les comissions permeti tenir prèviament una informació completa i debatuda de molts aspectes per a l’aprovació al Patronat. 

Amb l’objectiu de reforçar, renovar i fer una promoció interna, s’han posat en marxa processos de concursos de mèrits per a posicions clau a Elisava. En aquest curs, la Direcció Acadèmica s’ha cobert per un procés obert amb un tribunal format per persones de la facultat i també professionals externs, que han valorat els candidats; amb posterioritat, ha comptat amb la ratificació de la Comissió Acadèmica del Patronat. Aquest és un camí que se seguirà per cobrir les posicions clau d’Elisava. 

En relació amb el Patronat, cal assenyalar la baixa per defunció del patró Enric Casi, a qui sempre tindrem en el nostre record, que ens va deixar en plenitud de capacitats i que es va implicar sempre en tot amb generositat, amb encert i amb una visió estratègica de gran vàlua en la seva activitat professional i en projectes d’Elisava com ha estat el de la creació de SHIFTA, escola online. Et trobarem molt a faltar; moltes gràcies per tot el que has aportat desinteressadament. 

També, i vinculat a un procés de renovació, aquest curs ha cessat, a petició pròpia, el patró Aleix Carrió, persona clau des de fa molts anys a Elisava, molt en particular, des de la creació de la Fundació Privada Elisava, que ha estat i és un referent per a l’escola. Segur que podrem comptar amb ell per a nous projectes, ja que la seva estima a la institució és absoluta. Moltes gràcies, Aleix. 

Finalment, cal dir que s’ha incorporat com a patrona Roser Fernández, vinculada des de sempre al sector de la gestió sanitària, de la qual també esperem i necessitem les seves aportacions. 

En resum, un curs de creixement. Esperem que molts dels reptes encara per assolir els puguem dur a terme amb l’ajut de tothom. 
 


Jordi Conejos Sancho

President de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària