Vés al contingut

Vicerectora: M. Àngels Pinyana Garriga


Fites destacades

  • Implementació del Reial decret 822. Continua el context d’incertesa del sistema universitari en relació amb l’aplicació de la nova legislació, tant pel que fa als criteris com als procediments, calendaris, informació pública i eines. Tanmateix, es van consolidant els canvis iniciats el curs passat per respondre-hi adequadament.
  • Gestió de les primeres sis sol·licituds de modificació substancial de titulacions d’acord amb les noves legislació i guia metodologia d’AQU Catalunya (quatre graus i dos màsters). Se’n destaca l’adaptació de les competències als resultats d’aprenentatge. Es tramiten les primeres quatre modificacions no substancials de títols oficials de màster a AQU.
  • Presentació de quatre sol·licituds de verificació, en la segona convocatòria després del canvi en la legislació.
  • Impuls en el disseny del programa informàtic de gestió de la qualitat (Unikude), que comparteix mòduls referents al sistema de gestió (AdQ) i mòduls referents a la qualitat de titulacions (OTVOA).

 

Resum del curs 

L’activitat de l’oficina, en relació amb les titulacions oficials de grau i de màster, se centra en la seva programació i implantació a la UVic-UCC i al sistema universitari de Catalunya, en l’assegurament i millora de la seva qualitat, en la planificació de l’oferta acadèmica anual (en aquest cas UVic i UMedicina), en la revisió i actualització de la normativa acadèmica, en la informació pública i en el nou accés d’estudiants.

Aquest curs s’han atès 52 títols: 32 graus, 14 màsters, 2 extincions i 4 noves titulacions, dels 11 centres docents que formen part de diferents fundacions que componen la UVic-UCC.