Vés al contingut

A Elisava hem continuat apostant, un curs més, per la sostenibilitat a partir d’una sèrie de mesures pràctiques i quotidianes per al conjunt de la nostra comunitat. La crisi climàtica ja no és un escenari hipotètic, sinó una realitat tangible que demana accions immediates i sostingudes en el temps. Com a escola de disseny pionera en nombrosos àmbits de la societat, tenim una responsabilitat evident. Per tant, més que mai, continuem compromesos amb el canvi i amb una ferma voluntat de predicar amb l’exemple en la nostra activitat diària.  

En aquest sentit, hem continuat divulgant la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 a Elisava i en l’àmbit universitari, mitjançant la participació en la 1a Jornada de la UVic-UCC per a la transformació de la docència i el seu impacte en la millora de l’aprenentatge de l’estudiant. El 22 de juny del 2023 vam fer una ponència sobre els ODS i el model Elisava, així com una sessió taller per a la direcció acadèmica i el professorat d’UManresa el 14 de juliol del 2023.  
   

Altres accions que s’han mantingut i desenvolupat en l’àmbit de l’escola són:   

  • Desplegament progressiu del projecte d’implementació dels ODS en les assignatures i projectes dels graus universitaris.  
  • Manteniment d’Elisava Second Life Corner, espai on deixar els diversos materials de les maquetes i els prototips ja presentats o descartats per a la seva reutilització per part d’altres alumnes en la construcció de les seves premaquetes o prototips, per crear un punt de cradle to cradle.  
  • Generació de les exposicions trimestrals i temporals de l’escola amb sistemes expositius reutilitzables i reciclables dissenyats al centre mateix per aconseguir la petjada de carboni més baixa possible.  
  • Substitució del paper de gran format a disposició dels alumnes per paper reciclat.  
  • Eliminació del cartó ploma com a suport per a les entregues de l’alumnat.   
  • Foment del reciclatge de tots els materials possibles que s’utilitzen durant el curs. Manteniment de l’ús d’una llibreta recanviable i reeditable per als esbossos, anotacions i idees prèvies, per incentivar l’aprofitament del paper que l’alumne genera al llarg del curs.  
  • Formació als alumnes de grau sobre autoenquadernació per minimitzar l’impacte que representen les constants enquadernacions dels treballs que entreguen al llarg de la carrera.  
  • Producció de tots els materials promocionals de l’escola amb paper reciclat i Re-board, que disposen dels certificats Blue Angel i EU Ecolabel.   
  • Reducció gairebé al 100 % dels envasos de plàstic a tota l’escola i foment de l’ús del vidre i de les fonts públiques repartides pel centre.   
  • A més, ja estem treballant en una proposta de càlculs orientatius per conèixer les quantitats de CO2 que generem en les diverses activitats de l’escola.