Vés al contingut

Responsable: Noel Díaz
 


Elisava, com a centre universitari, ofereix programes acadèmics d’avantguarda que combinen la teoria amb la pràctica, i que preparen els i les estudiants per destacar en el competitiu món professional. En relació amb aquesta pràctica o learning by doing, un element important i que caracteritza Elisava són els seus laboratoris i tallers, que en els darrers anys s’han anat incrementant en espai, personal tècnic, recursos i maquinària. D’aquesta manera, durant aquest any acadèmic la direcció del centre ha pres la decisió de fer un pas més: n’ha centralitzat la gestió a través d’un cap de laboratoris i tallers, i ha creat un nou departament anomenat Elisava Labs. Aquesta gran aposta permet donar un enfocament més ampli i potenciar la part pràctica del nostre alumnat, que engloba i genera interacció entre tots aquests espais. 

Per posar en marxa aquest nou concepte s’ha dut a terme la transformació d’alguns labs i s’hi ha incorporat nova maquinària i personal qualificat. Ja podem veure en funcionament la prova pilot realitzada al Laboratori d’Interacció i Electrònica / MoCap.  

La idea inicial, que ja es troba en procés d’implantació, és conferir identitat pròpia a cada taller i laboratori, crear una plataforma digital amigable, configurar un equip de tècnics que ajudin els i les estudiants en els processos d’aprenentatge i involucrar-los en les activitats dutes a terme en aquests labs. Una segona aposta, tan important com la primera, ha estat incorporar a cada espai un responsable docent expert, connectant el coneixement directament amb els labs i tallers, i tancant així el cercle de l’activitat pràctica i la interacció entre la recerca, el coneixement i l’aprenentatge.  

 

Laboratori de Ciència i Tecnologia / Biolab 

Durant el darrer curs, el Laboratori de Ciències s’ha ampliat amb dues aules de treball: una aula de testatge de materials, nous materials i experimentació, i una aula de mesurament amb elements d’anàlisi de mostres. 

A més de les remodelacions d’aquest espai, s’hi ha instal·lat un nou extractor, taules de treball i una centrifugadora. També s’han fet amb èxit els primers workshops de biomaterials impartits per alumnes de l’equip del Laboratori de Ciències. Aquest any s’ha incorporat Judit González com a responsable docent d’aquest espai i s’ha reorganitzat el taller amb inventaris, guies d’usuari/ària i capacitacions a becaris/àries, entre d’altres. 

Per al curs vinent es planteja l’arribada d’una impressora 3D de Clay, una extrusora de plàstics i trituradores, i la implementació de la plataforma digital d’Elisava Labs, que ens permetrà el coneixement de material, maquinària, reserves i novetats, així com la generació d’estadístiques d’ús i una connexió entre taller-estudiant-docència més àgil i dinàmica per als usuaris/es. 

   

Laboratori d’Interacció i Electrònica / MoCap 

El Laboratori d’Interacció i Electrònica ha canviat d’ubicació per compartir espai amb el MoCap. La nova disposició ens ha permès reorganitzar el Laboratori de Ciència i Tecnologia i ampliar les possibilitats d’ús compartit entre Interacció i Motion Capture. 

En aquest lab s’ha implementat la nova gràfica i la senyalística que incorporaran en el futur tots els laboratoris i tallers per connectar el tipus de coneixement, l’atmosfera i l’esperit d’aquest espai a través de la IA, l’animació i els processos de treball. 

La figura de tècnic s’ha concretat aquest any en Daniel Quesada, que, juntament amb Carles Araguz com a responsable docent, ha activat i dinamitzat la presència contínua d’alumnes. Finalment, s’ha iniciat la implementació de la plataforma digital d’Elisava Labs, que ens permetrà una millor connexió entre taller-estudiant-docència.

 

Taller de Prototips / FabDig 

En el transcurs d’aquest any, el Taller de Prototips ha incorporat nova maquinària: una serra de biaixos, una serra de cinta i una polidora de banda, a més d’eines manuals que afavoreixen i enriqueixen l’aprenentatge i l’ús del mateix alumne/a en la realització dels seus prototips. 

Així mateix, el taller ha posat al servei de docència els seus coneixements sobre producció de prototipat, i ha participat en l’assignatura de processos de producte de segon curs del grau en Disseny i Innovació. Els cursos de capacitació a primer curs dels graus i als màsters i postgraus continuen donant els seus fruits pel que fa al bon ús del taller a través de les seves activitats de prototipat. 

A més, s’ha incorporat un nou becari per agilitzar la càrrega de treball de les impressores 3D i, per primera vegada, hem arribat a un acord amb l’escola de treball per tenir alumnes en pràctiques al nostre taller. La reorientació de les responsabilitats i el treball del personal del taller, així com l’optimització de les màquines segons el seu ús, han respost les necessitats dels alumnes i l’espai limitat que ocupa el taller. 

A fabricació digital s’han fet 993 impressions en 3D, 2.040 estudiants han fet servir la talladora làser i 131 han utilitzat el servei de fresat CNC. També s’ha introduït una nova talladora làser amb més capacitat i potència, atesa la gran demanda d’aquest servei. Així, continuem incrementant l’aposta d’aquests serveis per a l’alumnat cap a les tecnologies de la fabricació digital i les seves possibilitats enfocades a un prototipat ràpid, d’iteració i qualitat. 

D’aquesta manera, l’alumnat disposa, a través dels serveis del Taller de Prototips, d’un ampli ventall de possibilitats i solucions, i pot dur a terme amb precisió, qualitat i èxit totes les maquetes i els prototips requerits per als seus projectes. 

  

Taller Gràfic / Print Lab 

Durant el curs 2022-23 s’ha fet una lectura de necessitats i oportunitats de millora del Taller Gràfic. A partir d’aquesta anàlisi, s’ha creat una nova extensió i s’ha dividit el taller actual en Taller Gràfic manual i Print Lab, fet que ens ha permès optimitzar el flux de treball. El nou Print Lab és un espai que centralitza màquines d’impressió digital, tall de vinil, sublimació i risografia. 

Actualment, el Taller Gràfic manual s’ha convertit en un lloc per executar processos com ara tall i plegat, serigrafia, cianotípia, estergit, gel press, impressió de tipus mòbils, segells de baix relleu i premsat, entre altres activitats. Amb aquesta nova distribució, es pretén generar instal·lacions molt més especialitzades i millorar les dinàmiques dels i les estudiants dins dels tallers. 

El Print Lab continua ampliant la gamma cromàtica de la màquina Riso, que actualment té 7 colors i ofereix una paleta que va des del color blanc fins al rosa fluor. Per tal de millorar l’experiència de la comunitat Elisava, s’han dissenyat catàlegs de paper perquè l’alumnat pugui observar la qualitat i la distribució de color de les impressores que hi ha al lab. Finalment, el curs s’ha tancat amb la compra d’una màquina sublimadora, que ha integrat un nou material o recurs al taller: les superfícies tèxtils. Això ha permès ampliar les possibilitats i portar a una millor resolució els projectes dels i les estudiants. L’any vinent arribaran a aquest espai noves màquines tèxtils, que obriran una nova secció de Tèxtil Lab.

 

Taller d’Espai / Materialoteca 

Actualment, el Taller d’Espai és una de les instal·lacions que està en procés de construcció i millora, atès que es vol generar un nou enfocament i una nova atmosfera per a aquest servei. La primera fase incloïa una redistribució dels elements del taller, i per això es va decidir aïllar la maquinària de l’àrea de treball. Amb aquest canvi aconseguim establir un espai per als estudiants sense soroll i molt més acollidor per a la comunitat. 

La segona fase s’està desenvolupant juntament amb el cap acadèmic del taller i planteja un disseny de mobiliari i unes eines més d’acord amb les noves exigències acadèmiques. De la mateixa manera, s’està treballant en una àrea on els i les estudiants de la menció puguin emmagatzemar les seves maquetes i projectes, amb la intenció de millorar les dinàmiques al voltant dels lliuraments i projectes finals. 

Per primera vegada, i a fi de començar a promoure el coneixement fora de l’aula, s’ha posat en marxa un pla pilot de workshops específics de l’àrea d’espai impartits per estudiants per a estudiants.
 


Medialab

Pel que fa al Medialab, aquest curs 2022-23 s’han renovat i afegit materials com, per exemple, panells de llum led, SD, sabates i trípodes; també s’ha afegit la càmera Nikon D7500 i un paraigua per a fotos UM-805. D’altra banda, s’han reparat motors de fons danyats, trípodes i la resta del material que ha estat possible revisar.