Vés al contingut

Responsables: Rosario Hernández, Claire Dubus


Per segon any consecutiu, Elisava ha continuat fent un seguiment de l’aplicació del I Pla per a la igualtat de gènere de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària, que preveu un període d’actuació quinquennal, iniciat el 2022 i que s’implantarà fins al 2026. 

Partint de l’anàlisi de la situació actual, el I Pla per a la igualtat defineix àmbits d’actuació diferents. Per a cadascun d’aquests àmbits s’han establert una sèrie d’objectius que es concreten en un nombre variable d’accions, cadascuna de les quals va associada a les persones o els organismes responsables, els indicadors de mesura respectius i la temporització corresponent per a la seva implantació. 

Les activitats més destacades de sensibilització en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, de diversitat sexual, expressió i identitat de gènere que ha organitzat Elisava Igualtat han estat les següents: 

 • Sessió informativa, el darrer 7 de març, per explicar el I Pla per a la igualtat de gènere al conjunt de la comunitat Elisava. 
 • Creació d'un espai accessible al web d'Elisava que doni visibilitat a la informació del I Pla per a la igualtat de gènere. 
 • Elaboració d’una Guia per a una comunicació inclusiva, amb consells per fer servir un llenguatge inclusiu i no sexista a les comunicacions internes i externes de la comunitat Elisava. La guia és pública i està a disposició de tota la comunitat al web d’Elisava, a l'apartat d’Elisava Igualtat. 
 • Introducció de la perspectiva de gènere a les assignatures de grau i als treballs de fi de grau. 
 • Reedició del punt lila informatiu ubicat a la Sala d’Estudiants de l’escola i elaboració de cartells repartits per Elisava. 
 • Sessió formativa sobre perspectiva de gènere, el 3 de juliol passat, dirigida a professorat i personal d'Elisava: Introducció/Cartografia Feminismes Contemporanis i Diferents Perspectives de Gènere. Concepte de Gènere, a càrrec de Laura Benítez, Doctora en Filosofia i professora del Grau en Disseny i Innovació d'Elisava. 
 • Protocol de prevenció i actuació.  
 • Procediment de canvi de nom i gènere de persones trans.  
 • Sol·licitud de canvi de nom i gènere de persones trans.  
 • Formulari de denúncia de conductes violentes o discriminatòries.  
 • Manteniment dels referents d’igualtat: Jhonson Quintero i Rosario Hernández. 
 • Workshop de samarretes i pòsters amb motiu del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, liderat per Jhonson Quintero, en què s’han dissenyat pòsters a dues tintes (blau i magenta) amb la màquina Riso i s’han generat uns stencils per plasmar-los sobre samarretes. 

A més, durant el darrer curs s’ha dut a terme una campanya de sensibilització a les xarxes socials i altres canals d’Elisava (app, Teams i newsletters), amb la publicació de la Guia per a una comunicació inclusiva esmentada i de diversos posts coincidint amb dates vinculades a temàtiques de gènere i igualtat:  

 • Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència (11 de febrer): Instagram Stories i tuits dedicats a alguns projectes dissenyats per enginyeres formades a Elisava. 
 • Dia Internacional de la Dona (8 de març): posts sobre la presència femenina en vocacions STEM, en els quals es destaca que la meitat de les estudiants del grau en Enginyeria de Disseny Industrial d’Elisava són dones; cobertura en xarxes socials del workshop de samarretes, i pòsters del 8M. 
 • Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia (17 de maig): posts sobre el projecte reivindicatiu “Unlearn & Educate Your Self”, de l’Elisava Alumni Jesús Jiménez.