Vés al contingut

Responsable: Josep Xampeny


Durant el curs 2022-2023 s’ha experimentat un increment significatiu dels ingressos corresponent, principalment, a una millor matriculació en els programes de Màsters i Postgraus. D’altra banda, les despeses han experimentat un increment lleugerament inferior per arribar al resultat previst. 

Assenyalar que, com és habitual, s’han dut a terme les inversions previstes necessàries per continuar mantenint el nivell d’excel·lència i innovació que caracteritza l’Escola.  

Pel que fa al curs 2023/24, el Patronat de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària ha aprovat un pressupost de consolidació en Graus i Màsters i Postgraus, mentre que en Elisava Research i Empreses experimenten un creixement. Així mateix, garanteix les inversions i despeses necessàries per continuar amb el nivell de qualitat. 

En els quadres adjunts es reflecteix l’evolució econòmica dels estats financers de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària[1], durant els darrers tres cursos, concretats en els comptes de pèrdues i guanys, i en els balanços de situació.