Vés al contingut

Responsable de Gestió Acadèmica: Amparo Garcia
 


La Unitat de Gestió Acadèmica ha continuat la tasca anual d’analitzar els processos en els quals participa, per tal de proposar millores per a la seva optimització, amb l’objectiu de proposar el desenvolupament d’eines per millorar-ne el funcionament. 

Durant el curs acadèmic 2022-23 hem treballat conjuntament amb l’empresa que gestiona el programa informàtic d’administració dels expedients de l’alumnat, en la posada en marxa de l’automatrícula per als alumnes d’estudis propis i del mòdul d’instàncies telemàtiques per a l’alumnat, i també hem digitalitzat la documentació dels alumnes dels estudis oficials (i la consegüent reducció del consum de paper i d’espai físic que aquests generaven). 

A més a més, es va començar a implementar la mobilitat internacional per al curs 2023-24 amb la Universitat de Vic. Per aquest motiu s’ha començat a treballar amb una nova plataforma centralitzada per la UVic i a través de la qual els estudiants outgoing gestionen la seva sol·licitud de places d’intercanvi i els estudiants incoming, els learning agreements. 

Finalment, i dins dels futurs projectes del departament de cara al curs 2023-24, es preveu continuar implementant nous mòduls del programa de gestió i continuar amb el traspàs de dades al programa de gestió dels estudis anterior als graus.

 

Responsable Unitat de Gestió de Postgrau: Pablo Ramos


El període acadèmic 2022-23 ha suposat un gran repte de gestió tenint en compte el rècord d’aquest any en nombre de programes i estudiants que han conviscut en un mateix espai físic. D’una banda s’han coordinat un total de 32 programes de màster (tres de nous) amb 442 estudiants; més 2 edicions del programa Study Abroad, amb un total de 138 estudiants, i 2 càpsules de coneixement. D’altra banda, la Universitat d’Estiu ha comptat amb 13 programes i 159 estudiants, i el format Visiting University, amb 6 programes i un total de 85 estudiants. 

El departament ha incorporat una persona més a l’equip de Coordinació, que actualment té 4 coordinadores a mitja jornada, 2 coordinadors a jornada completa i una assistent. 

Pel que fa a les millores tècniques, s’ha implantat l’actualització del sistema d’admissions (Premaster), que automatitza i millora processos i procediments. També s’ha autoritzat la proposta i l’estudi del projecte de registre digital i automàtic d’assistència dels i les estudiants a través de l’app Elisava Life, un projecte que té prevista la implantació durant el primer semestre del curs 2023-24. Això permetrà replantejar la feina i reforçar altres àrees com l’atenció i la proximitat a l’alumnat per part de l’equip de Coordinació. 

Els reptes per al curs 2023-24 són, per part d’Admissions , incorporar el procediment de validació de titulacions al procés d’admissió per completar-lo abans de la matrícula, així com actualitzar la interfície  del sistema d’admissions per millorar l’experiència d’usuari del/la futur/a estudiant. Pel que fa a la coordinació dels estudis de postgrau i màster, el repte principal exigeix simplificar el procediment de facturació i la comunicació amb el professorat utilitzant els recursos de SIGMA.