Vés al contingut

Fites més destacades del curs 2022-2023

El curs 2022-23 ha estat marcat per dos aspectes destacables: la plena recuperació de l’activitat presencial, amb absoluta normalitat, després de gairebé tres cursos de marcada complexitat, i una entrada excepcional de nous alumnes en programes de màster, fonamentalment de procedència internacional.  

Aquest perfil internacional de l’estudiantat dels programes de postgrau d’Elisava ha continuat la seva progressió, entre altres motius, gràcies a una oferta de programes en llengua anglesa cada cop més àmplia. Un 69 % de l’alumnat ha vingut d’altres països, atret per l’oferta acadèmica d’Elisava. L’estudiantat procedent de països de parla no hispana ha representat un 31 % del total dels de màsters i postgraus, amb un creixement notable de persones de països europeus, mentre que un altre 38 % han estat de l’Amèrica Llatina. El 31 % restant han estat estudiants procedents de l’Estat espanyol, un 60 % dels quals, de Catalunya. Com a detall, potser anecdòtic, és interessant constatar que aquest creixement sostingut d’estudiantat internacional no està focalitzat en una localització geogràfica específica, com passa amb d’altres de procedència xinesa en escoles internacionals de referència, sinó que està distribuït en diversos punts d’origen. En resum, Elisava segueix la seva progressió de perfil internacional als seus programes de màster i postgrau, i això dona a l’estudiantat l’oportunitat d’ampliar la xarxa de relacions professionals, així com la possibilitat de conèixer, compartir i debatre experiències professionals, aproximacions culturals i punts de vista diferents. 

Des de la perspectiva estratègica, es consolida l’organització de l’Escola de Postgrau en tres dominis amb identitat marcada: 

 • Un primer domini de programes professionalitzadors, orientats al desenvolupament de les competències professionals del seu alumnat sobre la base de tres eixos vertebradors: continguts actuals i constantment actualitzats; interacció amb ponents i tutors de primer nivell, molts dels quals professionals en actiu, i una clara focalització al treball pràctic. En la seva oferta formativa es combinen continguts genèrics i específics amb un grau d’especialització considerable. 

 • Un segon domini de caràcter experimental i exploratori, on els programes tenen relació amb els reptes de la societat i del planeta, i l’exploració del rol del dissenyador/a en aquesta realitat. S’hi fomenta la reflexió, el debat, l’esperit crític i la cerca personal. Tots els programes d’aquest domini s’imparteixen en anglès i aborden temes variats, com ara el disseny i els nous materials, la IA responsable, el disseny per una sola salut, els futurs emergents o les noves narratives. 

 • Finalment, un tercer domini recull els programes de business design, amb els quals formem professionals que vulguin orientar-se, mitjançant les eines del disseny, cap a la consultoria d’innovació, l’emprenedoria pròpia o intracorporativa o el disseny estratègic, enfocat particularment als problemes complexos; aquest últim punt, en partenariat amb una escola danesa de referència en aquest camp. 

Aquesta divisió és de caràcter fonamentalment intern i ens permet afrontar els reptes estratègics i les oportunitats de cada domini de manera enfocada.

Des del punt de vista acadèmic, seguint amb el nostre propòsit de donar valor afegit a l’estudiantat, hem dut a terme la segona edició del cicle de conferències Elisava Masters’ Talks. Enguany ens han acompanyat Viviane Stappmanns, Luna Maurer, Amica Dall, Jesper Kouthoofd, Lev Manovich i Gail Bitchler. Per poder acollir un nombre d’assistents més alt, aquest curs hem comptat amb la complicitat del COAC i l’espai del seu nou auditori. 

Les activitats transversals han estat notables, així com els field trips, que han amplificat l’experiència de l’alumnat amb activitats curriculars en entorns tan diferents com ara París, Berlín, Eindhoven, Reykjavík, Aarhus, Praga, Milà i Arles, entre d’altres. Hem de destacar la quarta edició dels tallers interdisciplinaris, oberts a tot l’estudiantat de màsters i postgraus de la facultat, que aquest curs han estat dirigits per FRAUD, Lolo & Sosaku i Numen/For Use.


Santiago Albert Seseña

Director de Màsters, Postgraus i Formació Contínua

Programes impartits:

Màsters

 • Advanced Design Management, Strategy and Entrepreneurship
 • Design for Emergent Futures
 • Design and Art Direction and New Narratives
 • Design for Resilience
 • Editorial Design
 • Human Interaction and Artificial Intelligence
 • Retail Space: Retail Design
 • Visual Design
 • Beyond Packaging
 • Modelatge 3D per a Automoció i Producte
 • Branding
 • Direcció Creativa i Comunicació
 • Data and Design
 • Creació i Direcció Audiovisual
 • Disseny i Direcció d'Experiència d'Usuari i Serveis Digitals
 • Design through New Materials
 • Ephemeral Architecture and Temporary Spaces
 • Disseny de Mobiliari
 • Il·lustració i Còmic
 • Enginyeria de Disseny Industrial
 • Interior Design
 • Disseny de l'Espai Interior
 • Disseny d'Interiors per a Hotels, Bars i Restaurants
 • Disseny de Packaging
 • Fotografia i Disseny
 • Disseny i Desenvolupament de Producte
 • Research for Design and Innovation
 • Disseny Escenogràfic per a Teatre, Cinema i Tv
 • Disseny Editorial
 • Disseny Visual
 • Disseny i Direcció d'Arte
 • Disseny de l'Espai Comercial: Retail Design
 • Disseny de l'Espai Interior
 • Strategic Design in Complexity
 • Beyond Branding
 • Beyond Product(s)
 • Design for Responsible AI
 • Design for One Health
   

Postgraus

 • Direcció d'Art
 • Coolhunting. Design and Global Trends
 • Direcció Creativa i Publicitat
 • Disseny i Estratègies de Comunicació
 • Disseny de Bars i Retaurants
 • Disseny d'Aplicacions i Serveis interactius
 • Disseny de Mobiliari per a Colectivitats, Contract i Urbà
 • Disseny de Mobiliari per a l'Hàbitat
 • Disseny Gràfic i Estructural de Packaging
 • Innovation and Design Thinking
 • Disseny d'Interiors per a Hotels i New Hostelling
 • Interior Space Design. Private Perimeters
 • Interior Space Design. Work Spaces
 • Disseny i Estratègia de Packaging
 • Concepte de Producte
 • Desenvolupament de Producte
 • Retail Design. Design and Concept: Branding
 • Retail Design. Design and Space: Shopping
 • Disseny d'UX i Direcció de Projectes Web
 • Disseny de l'Espai Interior. Perímetres Privats
 • Disseny de l'Espai Interior. Espais de Treball
 • Retail Design. Disseny i Concepte: Branding
 • Retail Design. Disseny i Espai: Shopping
 • Mention in Research
   

Cursos de curta durada

 • Summer School
 • Study Abroad

 

Formació online (Màsters)

 • Disseny Gràfic 
 • Disseny Sostenible
 • Disseny d'Interiors
 • Branding i Comunicació de Marca
 • Disseny d'Experiència d'Usuari (UX-UI)
 • Visualització de Dades i Disseny de la Informació
 • Direcció d'Art i Creativitat Audiovisual
 • Motion Graphics
 • Disseny Editorial i Tipografia
 • Disseny de Producte i Serveis
 • Fotografia i Disseny
 • Disseny i Desenvolupament de Packaging
 • Comunicació i Publicitat Creativa
 • Curadoria i Disseny Expositiu
 • Creative Computing
 • Retail Design i Hospitality

 

Formació online (Postgraus)

 • UX Writing