Vés al contingut

Directora d'Elisava Research: Laura Clèries


L’estratègia a llarg termini d’Elisava Research és visualitzar el disseny i l’enginyeria en disseny com a eines de generació de coneixement transversals que connectin amb altres branques del coneixement per proporcionar un impacte i transformacions significatius. La recerca en disseny i l’enginyeria de recerca en disseny no són només camps de recerca científica aïllats, sinó que també creen connexions interdisciplinàries amb branques com ara les ciències humanes, les ciències de la informació, les ciències dels materials, les ciències industrials o les ciències socials. 

En termes de metodologies, Elisava Research practica tant la recerca en disseny com la recerca per al disseny, però es dedica fonamentalment a produir coneixement mitjançant la recerca a través del disseny i les metodologies de recerca futures basades en el disseny. Els resultats de l’equip, dels projectes i dels coneixements d’Elisava Research s’organitzen en tres Research Groups (Creative Think & Do Tank, Materials & Wellbeing i Phygital Transformations) i en quatre Research Labs (Design x City Making, Food Design, Engineering for Health & Design for Wellbeing i Material Designers). 

El projecte integral VISIONS BY s’ha convertit en el primer spin off d’Elisava. La iniciativa es posiciona, així, en el mercat editorial com a generadora de contingut cultural en format físic i digital per a un públic jove, en constant relació amb els agents de les indústries creatives i culturals, i comptant amb un ecosistema format pels creatius i investigadors més avantguardistes en l’àmbit internacional. Amb aquest acord es pretén augmentar el potencial de negoci i l’impacte social del projecte, així com comptar amb el suport d’associacions estratègiques amb entitats del sector editorial i dels mitjans de comunicació. 
  
 

Objectius 2022-23 

- Posicionar Elisava Research com a referent en el comissariat de contingut (content curation) sobre disseny i enginyeria de disseny industrial. 

- Crear una nova estructura interna descentralitzada en la qual cada Research Lab té els seus líders corresponents, responsables de vetllar per la consecució reeixida dels projectes atorgats. 

- Continuar realitzant accions per vetllar per la bona reputació d’Elisava Research en l’àmbit internacional, duent a terme projectes públics i privats amb partners consolidats i també de nous.  

- Augmentar les relacions amb empreses i institucions, realitzant projectes col·laboratius d’investigació (públics i privats), tot equilibrant el retorn científic, econòmic i d’impacte mediàtic. 

- Reconèixer el grup d’investigació HIMTS com a Grup de Recerca Consolidat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR - Generalitat de Catalunya). 

 

Projectes principals 

CURE+ (European Climate Initiative - EUKI) 

Els residus de construcció i demolició (RCD) són el flux de residus més important a la UE en termes de massa, amb al voltant de 340 milions de tones entre 2010 i 2018 (EEA, 2020). El projecte Cure+ Centres for Urban Resources, Reuse and Remanufacture promou i dissenya pràctiques urbanes per rastrejar, reduir, reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar RCD domèstics, així com aprendre de les millors pràctiques en altres llocs i desenvolupar solucions adaptades localment, posant els ciutadans en primer pla. 
  

Change Agents (Erasmus+) 

Projecte que promou la inclusió i la diversitat a la pràctica del disseny social de les institucions i associacions. L’objectiu principal és fomentar la inclusió i la diversitat entre els diversos sectors i estructurar el coneixement sobre com establir i mantenir col·laboracions al servei de les necessitats reals de diverses comunitats a través del disseny. 
  

Intercultural Crafts (Erasmus+) 

Aquest projecte pretén promoure la inclusió social de persones d’origen migratori al teixit social local del territori on resideixen. Pretén crear un nou model de valor compartit, social i econòmic, entre els grups objectiu identificats, mitjançant l’activació d’un intercanvi cultural i professional entre joves migrants, treballadors socials i artesans locals. El projecte aprofita les seves aptituds professionals adquirides als països d’origen, a través de mètodes educatius innovadors, perquè encaixin en professions locals i per ajudar-los a trobar feina.
 

TEACH4SD (Erasmus+) 

Projecte innovador que té com a objectiu liderar el desenvolupament de les pràctiques futures d’educació per al desenvolupament sostenible (EDS). Té la missió d’integrar completament i escalar enfocaments d’EDS en institucions de formació professional i educativa (VET) i institucions d’educació superior (HEI) d’Europa, en col·laboració amb socis clau de la indústria. TEACH4SD s’orienta als objectius presentats pel Pacte Verd Europeu per abordar els desafiaments relacionats amb el clima i el medi ambient. 

 

Equip  

ERFU (Elisava Research Funtional Units): 

ERFU Academy 

ERFU Business 

ERFU Communication 

ERFU Europe - Grants 

ERFU Institutional 

ERFU Publications 

  

Investigadors: 

41 doctors/doctores (PDI + PAS) 

18 acreditats/des 

14 en procés d’acreditació 

1 sexenni 

  

20 doctorands/doctorandes (PDI + PAS + BECA ELISAVA) 

3 tesis llegides (Dra. Mariana Eidler, Dra. Cristina Taverner i Dr. Farhad Razi).