Vés al contingut

Dr. Javier Peña Andrés 

Director General  

Josep Xampeny Terrisse 

Director General adjunt  

Santiago Albert Seseña 

Director de Màsters, Postgraus i Formació Contínua 

Dr. Albert Fuster Martí 

Director Acadèmic de Grau 

Dra. Laura Clèries 

Directora d’Elisava Research 

Claire Dubus 

Directora de Màrqueting i Comunicació 

Dra. Danae Esparza Lozano 

Cap d’Estudis Grau en Disseny i Innovació

Dr. Albert Montull Aced 

Cap d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Dr. Oscar Tomico Plasència

Cap d’Estudis Grau en Enginyeria de Disseny Industrial