Vés al contingut
Beca Nombre sol·licituds Concedides No seleccionades Denegades Import
Ajut del Fons Social 55 30 23 2 60.000,00 €
Beca Extraordinàira 51 20   31 73.866,67 €
Beca renovació nota 4t curs 13 9   4 43.465,93 €
Beca renovació renda 3r curs 26 21   5 82.800,00 €
Beca renovació renda 2n curs 23 15   8 58.466,67 €
Readjudicació renda 2n, 3r i 4t 20 7   13 26.867,00 €
Beca renda 1r curs 51 27 13 11 100.133,66 €
TOTAL 2020-2021 239 129 36 74 445.599,93 €
Beca Concedides Import
Premis a l'Excel·lència Acadèmica 8 24.000,00 €
Premis a la Pràctica Clínica 2020-2021 8 23.400,00 €