Vés al contingut

Àrea d’Innovació Docent

  • Formació. Al llarg del 2020-2021 s’han organitzat dos cursos de formació en metodologia ACC per al professorat de la Facultat de Medicina i s'ha impartit una formació als col·laboradors docents de les diferents UDT (Vic i Manresa) sobre mini-Cex i portafolis mitjançant classes enregistrades amb Loom. Alhora s’ha començat a planificar un curs de formació en simulació per al professorat de la Facultat de Medicina en coordinació amb el CISARC.
  • Comissió d'Innovació Docent de la UVic-UCC. S’ha participat en les reunions mensuals de la comissió, amb participació en el projecte Eina d'avaluació de la docència, i s’ha format part del tribunal avaluador dels projectes presentats a la candidatura PIRE.
  • Recerca. S’han posat en marxa els projectes de recerca Percepció dels estudiants i professors sobre la metodologia docent de la Facultat de Medicina UVic-UCC (IP: Joan Carles Trullàs) i Aplicació de la tecnologia de transcripció de veu i centralització de dades mitjançant l'ús de l'App Beeseet com a eina docent a la Facultat de Medicina UVic-UCC. Prova de concepte (IP: Josep Vidal-Alaball).